Bộ môn

1. BỘ MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN

 Mail: chiem.llct@vimaru.edu.vn

Mail: vanhahanghai.llct@vimaru.edu.vn

Mail:buiquochung.llct@vimaru.edu.vn

Mail: ngocluu.llct@vimaru.edu.vn

Mail:buiquochung.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Ngô Văn Thảo – GV

Mail: thaongovan.llct@vimaru.edu.v

Mail: vietdungnlcb.llct@vimaru.edu.v

Mail: thuyhbllct@vimaru.edu.vn

Mail: tuyetanhvimaru.llct@vimaru.edu.vn

Mail: maithimen.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Trương Thị Anh Đào: GV

Mail: truonganhdao79.llct@vimaru.edu.vn

Mail: lannguyen.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Nguyễn Thị Kim Hồng – GV

Mail: Kimhong.llct@vimaru.edu.vn

2. BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 • ThS Mạc Văn Nam: Bí thư Chi bộ, GVC, Phó CN Khoa

Mail: macvannam.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Phan Duy Hòa: GV – Trưởng Bộ môn

Mail: hoa.llct@vimaru.edu.vn

Mail: sam25384.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Trương Thị Như

Mail: nhu.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Vũ Thị Liên

Mail: mailien.llct@vimaru.edu.vn

 • CN Hoàng Thị Bích Phương

Mail: phuongdhhh.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS  Nguyễn Văn Nhật

Mail: nhatnv.llct@vimaru.edu.vn

 

3. BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN

Mail: xuandlcm.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Phạm Thị Thu – GV

Mail: phamthithu.llct@vimaru.edu.vn

Mail: haitranhoang83.llct@vimaru.edu.vn

Mail: trangpham1612.llct@vimaru.edu.vn

 • CN Vũ Thị Duyên – GV

Mail: duyen.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Nguyễn Thúy Dương

Mail: thuyduong.llct@vimaru.edu.vn