Sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật trong Khoa Lý luận chính trị.

Theo kế hoạch, hàng tháng, các Bộ môn trong Khoa Lý luận chính trị đều tiến hành 2 – 3 buổi sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật. Kế hoạch được các Bộ môn công khai niêm yết ở bảng tin Bộ môn, và Khoa. Những buổi sinh hoạt chuyên môn như vậy rất có giá trị, giúp nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, đồng thời giúp lãnh đạo Khoa, Bộ môn nắm bắt được tình hình giảng dạy trong quá trình công tác.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

T/h: Trần Hoàng Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *