Cuộc thi: Tìm hiểu quan hệ Việt – Lào Khoa Lý luận chính trị năm 2017

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” cấp Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết. Công đoàn Khoa Lý luận chính trị vinh dự có 05 Bài dự thi được nhận Giấy chứng nhận có bài thi xuất sắc được gửi đi tham dự Toàn quốc. Thành tích này đã góp phần to lớn vào thành tích chung của Đảng bộ Nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *