Khoa Lý luận chính trị tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường 2015

13h30 ngày 29/5/2015, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường tại phòng HTQT số 1. Chủ trì hội nghị: ThS. Phan Văn Chiêm – Trưởng khoa Lý luận chính trị và toàn thể giảng viên khoa Lý luận Chính trị.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường gồm có:

1. Tên đề tài Phát huy tinh thần tự học của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Thị Như

2.Tên đề tài “Đảng bộ huyện Cát Hải lãnh đạo nhân dân xây dựng lực lượng và tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1955)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Thu

3.Tên đề tài Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Quách Thị Hà

Đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài, các thành viên trong Hội đồng cho rằng, các đề tài đã có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề hợp lý, nội dung nghiên cứu đáp ứng đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tinh thần và tiến độ nghiên cứu của các nhóm thực hiện đề tài. Hội đồng nhất trí nghiệm thu các nội dung trên với đánh giá: 1 đề tài đạt loại xuất sắc, 2 đề tài loại khá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *