Hướng dẫn thiết kế chương trình Đại học

Hướng dẫn thiết kế chương trình Đại học

Ngày 5 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN đã ban hành quyết định Hướng dẫn thiết kế chương trình Đại học. Chi tiết: Quyet dinh BanhanhHuongdanxdCTDT Quy dinh Thiet ke CTDT3.5.2017(1)
read more
Chương trình đào tạo của Khoa Lý luận chính trị

Chương trình đào tạo của Khoa Lý luận chính trị

read more