Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN Chức năng,nhiệm vụ: Theo Quyết định 2437/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 21/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN được phân công tổ chức...
read more
Bộ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Bộ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH                                1. Chức năng,nhiệm vụ: Theo Quyết định 2437/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 21/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải...
read more
Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin

Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin

BỘ MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN Chức năng,nhiệm vụ: Theo Quyết định 2437/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 21/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Bộ môn Những Nguyên...
read more
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC 1. Ban Chủ nhiệm Khoa STT Họ và tên Chức vụ 1  ThS Phan Văn Chiêm  Trưởng Khoa 2 ThS Mạc Văn Nam  Phó Trưởng Khoa 3 TS Quách Thị Hà  Phó Trưởng Khoa 2. Bộ môn...
read more
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là khoa Mác-Lênin có quá trình hình thành và phát triển từ ngày thành lập trường Sơ cấp lái tàu năm 1956. Ngày 01 tháng 8 năm 2008, theo quyết định 1397/QĐ-TCCB của...
read more
Công đoàn Khoa Lý luận chính trị

Công đoàn Khoa Lý luận chính trị

1) Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Phạm Thị Xuân Phó Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Ủy viên: Đ/c Trương Thị Như 2) Chức năng nhiệm vụ * Chức năng: – Giúp Ban Chấp...
read more
Bộ môn

Bộ môn

1. BỘ MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN ThS Phan Văn Chiêm – ĐUV, PBT Chi bộ, GVC, Trưởng Khoa  Mail: chiem.llct@vimaru.edu.vn TS Quách Thị Hà – Chi uỷ viên, GV Phó Trưởng Khoa...
read more