Khoa Lý luận chính trị tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường 2015

Khoa Lý luận chính trị tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường 2015

13h30 ngày 29/5/2015, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường tại phòng HTQT số 1. Chủ trì hội nghị: ThS. Phan Văn Chiêm – Trưởng khoa Lý luận chính...
read more
Cuộc thi: Tìm hiểu quan hệ Việt – Lào Khoa Lý luận chính trị năm 2017

Cuộc thi: Tìm hiểu quan hệ Việt – Lào Khoa Lý luận chính trị năm 2017

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” cấp Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết. Công đoàn Khoa Lý luận chính trị...
read more
Sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật trong Khoa Lý luận chính trị.

Sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật trong Khoa Lý luận chính trị.

Theo kế hoạch, hàng tháng, các Bộ môn trong Khoa Lý luận chính trị đều tiến hành 2 – 3 buổi sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật. Kế hoạch được các Bộ môn công khai niêm yết ở...
read more
Hội thảo nghiên cứu khoa học cấp Trường 2012

Hội thảo nghiên cứu khoa học cấp Trường 2012

Ngày 24 tháng 2 năm 2012. Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội Nghị Khoa học vơí 03 đề tài của 03 tác giả là giảng viên trong Khoa. Hội nghị đã diễn ra thành công, 03 đề tài...
read more