Kế hoạch hợp tác đào tạo với các đơn vị trong Trường ĐHHHVN năm 2017 -2018

Kế hoạch hợp tác đào tạo với các đơn vị trong Trường ĐHHHVN năm 2017 -2018

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo các môn Lý luận chính trị cho sinh viên, Khoa Lý luận chính trị còn là đơn vị tích cực hợp tác với các đơn vị trong Trường với việc đảm...
read more