Hướng dẫn thiết kế chương trình Đại học

Hướng dẫn thiết kế chương trình Đại học

Ngày 5 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN đã ban hành quyết định Hướng dẫn thiết kế chương trình Đại học. Chi tiết: Quyet dinh BanhanhHuongdanxdCTDT Quy dinh Thiet ke CTDT3.5.2017(1)
read more
Mục tiêu chất lượng Khoa Lý luận chính trị

Mục tiêu chất lượng Khoa Lý luận chính trị

muc tieu chat luong 2016-2017 muc tieu chat luong 2017-2018-2
read more